• Szkolenia bhp

    Jak sama nazwa mówi ISO to organizacja ponadpaństwowa i pozarządowa, która zajmuje się tworzeniem norm w każdej niemal dziedzinie ludzkiego życia. Organizacja ISO powstała krótko po drugiej wojnie światowej i do dnia dzisiejszego wydała około siedemnastu tysięcy różnego rodzaju norm. w podobny sposób powstał standard wstępnych szkoleń dla pracowników, zwanych Szkoleniami w zakresie bhp. Dzięki standardom ISO są one obowiązkowe dla każdego i umożliwiają uniknąć potem przykrych zdarzeń związanych z wypadkami w pracy.
    Odwiedź miejsce: Szkolenia w zakresie bhp